בחירות וחינוך לבחירה-איך נבחר ונחנך את ילדינו לבחור "נכון" ?

פוסט זה נכתב בסמוך לתאריך הבחירות לכנסת ה-23 אשר יתקיימו ב-2.3.2020. מתלווים לבחירות לכנסת הפעם רגשות קשים אחרי כמעט שנה של שיתוק עקב שתי מערכות בחירות קודמות שבהן לא הייתה הכרעה. הפלונטר הפוליטי מקשה על גופים שונים-ביניהם מסגרות חינוך שתלויות במימון הממשלה לתפקד. הכל עומד על  בלימה. מה שנותר לנו כאזרחיות ואזרחים לעשות הוא לממש את זכות הבחירה שלנו ולהצביע. זאת ועוד חשוב שנצביע בצורה רציונלית. הפעם יותר מתמיד הכרחי שלא נצביע באופן אוטומטי או רגשי. מערכת הבחירות האחרונה הייתה מלווה בפייק ניוז והכפשות חסרות תקדים על יריבים פוליטיים. במערכות בחירות זאת נעשה  ניצול של עלבון מוצדק של אזרחים מפעולות פוגעניות שנעשו בעבר הרחוק נגדם על ידי השלטון. זאת ועוד, הבטחות מהבטחות שונות הופרחו לאוויר מבלי שיהיה ברור איך הללו יתממשו.הגרוע מכל נוגע להדרדרות נורמאטיביית ולהתנהלות לא ממלכתית של מי שאמורים להנהיג את כולנו לטובת כל האזרחיות והאזרחים. לטובת הילדים והילדות, הנכדים והנכדות של כולנו.

אנחנו מחויבים לילדים ולנכדים שלנו לעשות הכל כדי שחייהם יהיו חיים טובים-במציאות מורכבת שבה גורמים שקשורים לשינויי אקלים גלובליים, להתערערות הנחות יסוד לגבי הטוב שבגלובליזציה, להתעררות של נורמות בסיסיות של הגינות ביחסים בין בני אדם ומדינות מאימים על עתידם. בלתי נסבלת בעיניי היא ההשלמה עם מצב שבו נוחות חיינו בהווה ואינטרסים קצרי טווח נתפסים כחשובים יותר מדמותה  העתידית של מדינת ישראל. חשוב גם שנבין שדאגה אמיתית לילדים ולנכדים הפרטיים שלנו איננה מספקת. הילדים והנכדים חיים בתוך חברה ואיכות החיים שלהם תלויה במה שמתרחש בחברה.

בבואנו לבחור יש להביא בין היתר בחשבון מגבלות של בני אדם. חלק מהמגבלות נוגעים להשפעת הכוח והשררה והאינטרסים האישיים על האופן שבו כל בן אדם כולל המנהיגים מקבלים החלטות. לכן, חשוב בעיניי שאחרי הבחירות נדרוש ונקדם מגבלות על אורך הקדנציות של ראשי ממשלה ושל ראשי רשויות. יהיו המנצחים בבחירות אשר יהיו.

election-ahead-sign-375x250.jpg

מקור האיור

לסיכום חלק זה, לקראת הבחירות הקרובות חשוב שנתגבר על הייאוש ועל האפתיה ונעשה את הדברים הבאים:

 1. נלך להצביע; תוצאות הבחירות תלויות בסך כל הקולות של כל אחד ואחת מאיתנו; זהו משאב שאין לבזבז אותו;
 2. נבין שהתנשאות מעל אחרים, פגיעה בכבודם, התעלמות מהם מותירה צלקות שמשפיעות עשרות שנים  על דפוסי הצבעה-בחירה שלם ושל צאצאיהם. העניין הוא שאני חושבת שהתייחסות הגונה ומתחשבת בזולת משתלמת בטווח הארוך ואילו התייחסות מתנשאת ומתעלמת עלולה לקרב קהלים בטווח הקצר.
 3. לכן הצבעה שהיא לטובת החברה מחייבת בחירה  רציונאלית והתעלמות מסוימת מתחשות עלבון אישי; זה קשה אבל אפשרי לכולנו; האחריות של מנהיגים להיו הגונים ונאמנים לאזרחים כולם והאחריות שלנו לנסות לחשוב יותר על העתיד מאשר על העבר.
 4. בקבלת ההחלטה  למי להצביע נחשוב על החלופות הקיימות ונבחן את המועדמים לא רק על פי הצהרותיהם אלא גם על פי החלטותיהם ופעולותיהם והאופן שבו הם מתנהלים עם בני אדם;
 5. נבחן את האנשים שסובבים אותם; הכוונה לא ליועצי התקשורת אלא לבעלי תפקידים משמעותיים(מי נמצא ברשימות ומהו הרקורד שלהם; כוורת היועצים שלהם-שוב לא רק יועצי התקשוררת;
 6. נחשוב איזו בחירה תבטיח שינוי כלשהו קודם כל ברמת ההתנהלות וברמה הנורמטיבית; נצטרך אחרי הבחירות שיקום נורמטיבי רב שנים: שנים שבהן נצטרך לבנות מחדש נורמות מוסכמות שמבוססות על הגינות ושמירת הזכויות של כולם וחשיבות של שמירה עליהן; כמו למשל שאדם בעל תפקיד ממלכתי מחויב לכל אזרח ואזרחית ולא רק לאלקטורט שלו;
 7. נחשוב על מה הסיכוי שמועמדים יעשו באמת לטובת החברה כולה ולא רק לטובת סקטורים בחברה;
 8. נזכור שהחברה הישראלית מורכבת ממה שהנשיא קורא "שבטים" ורווחת החברה תלויה בשגשוג של כל שבט וביכולת של השבטים השונים לתקשר ביניהם;
 9. בחברה הישראלית זה אומר  לדאוג להתקדמות משמעותית של ילדות וילדים נשים וגברים בחברה הערבית ובחברה החרדית; למגר גענות נגד מגזרים אלו ונגד יוצאי העדה האתיופית -גזענות שוועדת פלמור מצאה שהיא גם ממסדית וגם מאפיינת פרטים.
 10. לדאוג ללימודי ליבה בחברה החרדית לטובת האזרחים החרדים בחברה זו ולדאוג לחינוך איכותי כבר מהגיל הרך בחברה הערבית ולמיגור האלימות בחברה זו;  לדאוג לפתיחת אפיקי למידה ווהתקדמות ליוצאי החברה האתיופית לא רק כהבטחת בחירות אלא יום יום שעה שעה.

נשאלת השאלה איך מחנכים ילדים מהגיל הרך למילוי אפקטיבי של חובתם האזרחית לבחור באופן מודע וחופשי  במפלגה שהם חפצים בה? נשאלת השאלה מה יכולים הורים ומחנכים לעשות בנדון?  אני מניחה שחינוך "נכון" לבחירה החל מהגיל הרך  יאפשר לילדים לכשיגיעו לגיל 18 להפוך לבוחרים מודעים שיודעים לבחור מה מתאים להם מתוך התעלמות ממניפולציות וידיעות כוזבות. דהיינו, מה שנעשה עם הילדים בגיל הרך בהווה, ישפיע אולי על התנהלותם בעוד שנים רבות. ככה זה בחינוך.

בהקשר זה חשוב  מה שאנחנו עושים ואומרים , איך אנחנו מתנהלים לא פחות מהמסרים ה"חינוכיים" שאנחנו מעבירים לילדים. האם אנחנו נוטים להכפיש יריבים? האם אנחנו בודקים נתונים לפני שאנחנו בוחרים? האם אנחנו מתוך תחושה של יאוש מוותרים על זכות הבחירה? האם אנחנו מתוך נוחות יוצאים לטיול ביום הבחירות ולא טורחים להצביע כיוון שיש לנו יום חופשי באותו יום? לכל אלו השפעה על גיבוש התודעה האזרחית של הילדים.

הבחירות לכנסת ה21

מקור לאיור

ניתן לחלק את דרכי פעולתנו כחלק מהחינוך להתנהלות מודעת ומושכלת בבחירות לשלושה רבדים:

 1. מה עושים כחלק מהחינוך לבחירה מתחילת החיים-ללא קשר לבחירות לכנסת (ולכך מוקדש החלק הראשון של הפוסט שמהווה שכפול של פוסט שכתבתי בנושא לפני כשלוש שנים). איך נחנך את הילדים מגיל צעיר לעשות בחירות מושכלות?
 2. איך מחנכים למימוש זכות הבחירה בשבועות והחודשים שלקראת הבחירות-כחלק מפעילויות שאנחנו בעצמנו יוזמים או כחלק משיחות שהילדים יוזמים.
 3. איך אנחנו מתנהלים כאזרחים, כהורים וכמחנכים -הן בענייני הבחירה של הילדים מולנו והן כאזרחים שבוחרים לכנסות או למועצות המקומיות ביום הבחירות עצמו.

1. מה עושים כחלק מהחינוך לבחירה?

חלק זה בפוסט מוקדש לנושא החינוך לבחירה בגיל הרך ובכלל. חלק זה של חינוך לבחירה  נלקח מפוסט שכתבתי לפני כשלוש שנים והפוסט הקודם מתבסס על מאמר שכתבתי שכתבתי בשנת 1987 לכתב העת הד הגן. מאז ועד היום מעסיקה אותי השאלה מהי בחירה ואיך לחנך ילדים לבחירות מושכלות ?

או תפוח ערוך

https://www.ted.com/playlists/164/how_we_make_choices

מבוא-הצגת הבעיה: בחירות שאנו עושים אינטואיטיבית אינן בהכרח הגיוניות

הבחירה – שהיא פעולת העדפה – היא מרכיב מרכזי בהגדרת חירותו של האדם. אדם חופשי הוא מי שיכול לשקול אפשרויות העומדות בפניו, לבחור באחת מהן, כלומר -לקבל החלטות, ולבצען.

גישות פילוסופיות אקזיסטנציאליות, בשונה מגישות דטרמיניסטיות גורסות שהאדם מתנהל על פי רצונותיו ובחירותיו החופשיים. דהיינו רוב מעשינו מונעים על ידי בחירה חופשית. האדם לפי תפיסות אלו "נזרק" אל העולם ועליו לממש את עצמו על ידי כך יפעל  לפי בחירותיו האישיות. כך קיומו יהפוך לאותנטי.

אפשר היה לצפות אם כך שלא נדרש חינוך לבחירה כיוון שמדובר במצב קיומי שמכין אותנו להתמודד עם מצבים של בחירה. ואכן במשך זמן רב כלכלנים סברו שאנשים מקבלים החלטות רציונאליות מוחלטות בכל הקשור להתנהלותם. אלא שחתן פרס נובל, דניאל כהנמן, פסיכולוג וכלכלן  מצא ביסוס לטענה שאנשים אינם מקבלים החלטות על בסיס נתונים רציונליים אלא שהם מונחים על ידי גורמים רגשיים שגורמים להם לקבל החלטות כלכליות מוטעות שפוגעות בהם. דן אריאלי, פרופסור לפסיכולוגיה ולכלכלה התנהגותית ומחבר רבי המכר  לא רציונאלי ולא במקרה ולא רציונאלי אבל לא נורא, הגיע למסקנות דומות בכל הקשור להחלטות שאנשים מקבלים בחיי היומיום שלהם: בכל הקשור להחלטות שנוגעות לקבלת טיפולים מכאיבים, הרגלי קניה ואכילה. הוא הגיע למסקנה שאנשים מקבלים החלטות  לא רציונאליות.

דהיינו ההחלטות האינטואיטיביות שלנו או בחירה של חלופות איננה בהכרח  נשענת על שיקולים הגיוניים.  נדמה שהדבר נכון גם בכל הקשור לתהליך קבלת החלטות בתחומי חיים נוספים על קבלת החלטות כלכליות- במיוחד בחינוך ובהורות . בעידן המודרני אנשים נדרשים לקבל אין ספור החלטות: לבחור בין חלופות וזאת מגיל צעיר ביותר.  ואכן עמדות תיאורטיות חינוכיות מקובלות מצהירות על כוונה לעודד ילדים לבחור מגיל צעיר. מנגד התבוננות במצבים יומיומיים במשפחות ובמסגרות חינוך מגלה שהחינוך לבחירה איננו תמיד מושכל ושהורים כמחנכים פורמאליים אינם נותנים את הדעת לתהליכים שמעודדים בחירה לעומת תהליכים מבלבלים שלא יקדמו את תהליך קבלת ההחלטות המושכל של הילדים.

דוגמאות של מצבים יומיומיים של מתן בחירה לילדים בגיל הרך

נביא בהמשך מספר מצבים יומיומיים שקשורים לבחירה אצל ילדים צעירים:

 • אמא שואלת את בנה הפעוט בן שנתיים וחצי ופעוט חבר שמשחק איתו באיזה צבע כל אחד מהם רוצה לצייר; בנה אומר שחור והפעוט השני אומר ורוד; האם מחלקת לילדים את הצבעים כך: חום לבנה שביקש שחור, וצהוב לילד השני. כשנשאלת לסיבת החלוקה הזו היא אומרת ששחור הוא צבע מדכא ורוד איננו מבע מתאים לבנים
 • ילדה מתעקשת ללכת לגן בחורף כשהיא לובשת חולצה קצרה ונועלת סנדלים; כשגננת שואלת את הרב שמביא אותה לגן לסיבת הלבוש הלא מתאים לעונה האב מסביר במבוכה מסוימת שהילדה התעקשה ולא מצא דרך לשכנע אותה להגיע לגן בנעליים.
 • פעוט מתעקש ללבוש לבד את בגדיו אף שהדבר כרוך במאמץ רב מצדו ובאפשור זמן ארוך לתהליך. "התעקשות" זו של הפעוט חוזרת על עצמה שוב ושוב כל אימת שעליו לפשוט וללבוש בגדים במהלך היום סביב עשיית צרכים, החלפת בגדים שהתלכלכו אחרי האוכל ועוד.הוריו מתאפקים לא לעזור לו  מעבר למה שהוא מבקש
 • פעוט מתעקש להדליק בעצמו את האור בחדרו ובחדר המדרגות. לעתים בהיסח דעת הוריו עושים זאת ואז הוא פורץ בבכי ועומד על כך שיכבו את האור על מנת שהוא ידליק אותו בעצמו
 • פעוט מעדיף כשהוא נשאל שארוחת הערב שלו תורכב מלחם(טרי) ועוגיות. עושה רושם שאיננו מסכים לאכול גבינה וירקות באותה ארוחה.

אנו מוצאים הורים ומחנכים מתערבים בשיקולים של הילדים ומונעים מהם בחירה  במצבים שבהם לא אמורה להיות בעיה לאפשר לילדים בחירה:  כגון בחירה של חומרים להבעה(צבעי אצבעות לעומת עפרונות צבעוניים) , בחירת צבע של בגדים, בחירת ספר לקריאה וכו'. לא אחת אנו נותנים לפעוט  צבע מסוים מתוך קופסת צבעים מבלי לתת את הדעת לכך שחשוב היה שהילד יבחר בעצמו את הצבע הרצוי לו. לעתים קרובות אנו מציעים לילדים להעתיק שבלונות שאנו מציירים ובכך מונעים מהם לצייר באופן חופשי דברים כראות עיניהם. לעתים אנו מתערבים בהבעה הרגשית של הילד הצעיר שאומר לנו שהוא שונא אותנו או ילד זה או אחר, ואומרים לו שאין זה מנומס לדבר ככה.

מנגד אנו מאפשרים לעתים בחירות שילדים צעירים אינם יכולים לשאת בהשלכות של בחירותיהם. לדוגמה אנו עשויים לשאול ילד בן ארבע אם הוא רוצה אח או אחות וקורה שכשהצאצא החדש מגיע, והילד שלנו "מתחרט" ומבקש שנחזיר את התינוק החדש לבית החולים . אנו מנמקים לעתים את השארתו של ילד בן חמש לבד בבית לזמן קצר בכך שזה מה שהוא ביקש  מבלי לתת את הדעת לסכנות האורבות לילד כפועל יוצא של בחירתו  באפשרות זו. אנו מאפשרים לילד לבחור אם לבלוע תרופה או לא ומוותרים בשעה שהילד בוחר ש"לא בא לו" לבלוע את התרופה.

הורים, גננות ומורות מופקדים על החינוך לבחירה של הילדים

בתהליך הבחירה, בסיטואציה חינוכית, משתתפים בדרך כלל המחנך(הורה, מטפלת, גננת,מורה) מצד אחד והילד מהצד השני. המחנך הוא זה אשר מופקד על חינוך מעשי לבחירות מושכלות. על כן על המחנך להיות מודע לכך שמלבד התמורה בצדה של הבחירה(פיתוח רגשי, קוגניטיבי וחברתי אצל הילד הצעיר)  יש לבחירה גם מחירמחיר שאותו ישלם הילדכפועל יוצא מבחירותיו ומחיר שנצטרך אנו, ההורים או המחנכים הפורמאליים לשלם. לעתים, בעקבות מתן  אפשרות בחירה לילד, עלינו לשלם מחיר כלשהו, כגון  ויתור על נוחות, בזבוז זמן, דאגה , עבודה מרובה יותר, התמודדות עם בכיו של הילד הצעיר שאיננו בסופו של דבר מרוצה מבחירותיו.  לדוגמה אם נאפשר לפעוט בן שנתיים וחצי לבחור את בגדיו בבוקר, עלינו להיות מוכנים לכך שהדבר ייקח  זמן רב. אם אנו מעמידים לילד בגיל הגן לבחירה את פעילויות אחר הצהריים , והוא רוצה לשחק עם חבר , עלינו להיות מודעים למחיר-עלינו להסיעו או לקחתו לאותו חבר בין אם הדבר נוח לנו ובין אם לאו.

זאת ועוד, חשוב שניקח בחשבון שתהליך הבחירה הוא תהליך חשיבה הדורש ניתוח מצבים ולכן עידוד בחירה אצל ילדים צעירים דורש מהמחנכים יותר מרצון טוב. חינוך ילדים לבחירה חייב להיות תהליך מודע ושיטתי במהלכו מקנים להם "כלים" לבחירה. כלים כגון היכולת לנחת חלופות  לפני שבוחרים והמודעות למחיר שהילד ישלם בהחליטו על חלופה מסוימת ובוותרו במקביל על החלופות ה"מתחרות" דבר אשר עשוי להובילו לחשוב מראש על ההשלכות של בחירותיו. היבט נוסף שקשור לתהליך הבחירה  קשור לאנשים מלבד הילד הבוחר והמחנך שהבחירות של הילד עשויות להשפיע עליהם. בגן הילדים או בכיתת הלימוד בחירותיו של הילד היחיד עשויות להשפיע על חבריו לקבוצה או לכלל ילדי הגן או הכיתה, ובבית בחירותיו של הילד עשוית להשפיע על אחיותיו או אחיו. על כן, חינוך לבחירה קשור לחינוך לאחריות חברתית בנוסף לאחריות אישית.

לא תמיד הורים או מחנכות בגנים חונכו בעצמם כילדים לבחירות חופשיות רציונליות ואחראיות וגם בשל כך חסרים להם עקרונות מנחים להתנהלות מקדמת  במצבים כאלו. השילוב בין ניסיון חיים אישי שאיננו כולל התנסות במצבים של בחירה מושכלת לבין דרישות פופולריות לאפשר בחירה לילדים, עלול לגרום לבלבול ולמבוכה הן אצל המחנכים והן אצל הילדים הצעירים.

לא הכל נתון לבחירה !

האחריות ההורית או האחריות החינוכית מחייבת  את המחנכים לברור את המצבים שמועמדים לילדים לבחירה על פי גילם, הבנתם , האנשים המושפעים מהבחירות ואופי המצבים עצמם.

הגבלות על תהליך הבחירה מתחייבות משני סוגים  של גורמים:

 • בתהליך הבחירה האמיתי על הילדים הבוחרים לשאת בתוצאות בחירותיהם. על כן לא נאפשר בחירה במצבים שילדים בשל גילם או גורמים אחרים לא יכולים לשאת בתוצאות בחירותיהם.
 • ישנם מצבים כפי שיודגם בהמשך שבהם העמדת מצב לבחירה עלולה לפגוע בילדים אחרים ובמרקם החברתי של המסגרת המשפחתית או של המסגרת החינוכית ולכן חשוב להימנע מהעמדת מצבים שעלולים להשפיע לרעה על אנשים אחרים, לבחירה .

בחשיבה שלנו לגבי מצבים שיועמדו לבחירה ניקח קודם כל בחשבון את גיל הילדים. בחירות  צריכות להיות מותאמות לגילם של הילדים. ניקח בחשבון גם את ההבנה של הילדים לגבי המצבים שעומדים על הפרק, וזאת כיוון שישנם הבדלים בין אישיים נרחבים בין ילדים בני אותו הגיל לגבי האופן שבו הם מבינים ומפרשים מצבים. ניקח בחשבון גם אופיים של המצבים שעומדים לבחירה.

לדוגמה, נראה שלא כדאי לקחת פעוט בן שנתיים לחנות צעצועים גדולה ולהזמין אותו לבחור בצעצוע אחד שהוא חפץ בו, וזאת ומשום שנראה מעל ליכולתם של ילדים בגיל זה להתמודד עם שפע אפשרויות הבחירה כדי להגיע לבחירה מושכלת. לא נאפשר לילד בן 4 או  5 לבחור אם ברצונו להישאר לבד בבית לפרק זמן קצר שיאפשר לנו לערוך קניות במכולת השכונתית. לא נאפשר בחירה כזו כיוון שילד בן 4 או 5 איננו ערוך להתמודד עם מצבי חירום שעשויים להתרחש כשהוא לבד בבית.  נראה גם שבלתי רצוי להציע לילדנו בן ה- 9 הבקיא מאוד בדגמי מכוניות לבחור את דגם המכונית שתקנה המשפחה. לא נעשה זאת כיוון שעל אף ידענותו של הילד בן ה-9 בסוגי מכוניות , אין הוא ערוך לקחת בחשבון בו זמנית שיקולים שקשורים לבטיחות, עלות, תחזוקה של האוטו היבטים שמן הסתם עלינו כמבוגרים לשאת באחריות עליהם.

בחירות שאנו מעמידים לילדים יחידים עלולות להשפיע לרעה על ילדים אחרים במשפחות שבהן יש יותר מילד אחד או כשנוכחים ילדים אורחים או בפעוטון או בגן הילדים שבהם מתחנכות קבוצות של ילדים. ניקח אפוא אחריות על מצבים מעין אלו ונשקול את הרווח לעומת ההפסד ליחיד לעומת לילדים או לאנשים אחרים. לדוגמה, מקובל בגנים ובבתי ספר לחלק את הקבוצה הגדולה או את הכיתה כולה לזוגות לשם מילוי משימות כאלו ואחרות. בפעילות בריתמוזיקה, בפעילויות מונחות בתנועה או בשיעורים אחרים. אלא שמצב זה עלול לפגוע באותם הילדים שקיים פוטנציאל שאף ילד וילדה לא יבחר בהם כבני זוג. עמידה שוב ושוב במצב  שאתה לבד ושאחרים אינם רוצים בחברתך,  גורם לפגיעה רגשית קשה בילד שנשאר פעם אחר פעם ללא בני זוג. על כן גננת או מורה אחראית לא תחלק את כיתתה באופן אוטומטי לזוגות אם אין בידה מידע מבוסס על כך שלכל הילדים יימצאו בני זוג. עדיף להכתיב לילדים חלוקה לזוגות לשם מילוי פעילות חינוכית שמושטת על ידי הגננת או המורה מאשר לאפשר  בחירה שעלולה לפגוע בחלק מהילדים.

בבית לא ניתן לאחד האחים לחלק מתנות בין כל האחים-חלוקה שעלולה לפגוע באחד האחרים. נהיה אנחנו אלו שנחליט מה לתת לכל אחד מהילדים על מנת להבטיח חלוקה הוגנת של המתנות בין ילדינו השונים.

מצבים מורכבים מחייבים הבנה של הפרספקטיבה של הילד-אבל קבלת החלטה מצד ההורים

ישנם מצבי ביניים שקבלת החלטה או בחירה בין חלופות היא משמעותית מאוד לילד וחשוב לקחת בחשבון את עמדותיו אבל ההחלטה צריכה להתקבל בסופו של דבר על ידי ההורים.

לדוגמה, עניין האפשרות להפריד בין תאומים בגיל הגן במסגרות חינוך או הישארות בגן שנה נוספת הן החלטות משמעותיות עבור הילד ומשפחתו. חשוב להבין איך הילד מרגיש בקשר לחלופות השונות-לדוגמה, להיות יחד עם התאום בגן או להיפרד ממנו או לעלות לכיתה א או להישאר שנה נוספת בגן. מצד אחד מדובר במצבים  שלהם השפעה משמעותית על איכות חייו של הילד ולכן הכרחי לקחת בחשבון גם את זווית ההסתכלות שלו, להבין את ציפיותיו ואת חששותיו הקשורים לכל אחת מהחלופות. מנגד נראה כי ילד בגיל הגן יתקשה לקחת בחשבון מגוון של שיקולים מערכתיים כגון איך ייראו חייו ללא התאום, איך נראים החיים בבית הספר, יכולת התמיכה שלנו כהורים בהם במצבים השונים, כמות הזמן שעומדת לרשותנו כדי לתמוך בילדים אם יתקשו וכך הלאה. מצבים אלו אם כן מחייבים שההורים יקבלו בסופו של דבר את ההחלטות וישחררו את הילדים מעול האחריות על השלכות הבחירות. עם זאת, חשוב שהעדפותיהם של הילדים יילקחו בחשבון  כחלק חשוב ממכלול השיקולים אשר ינחו את ההורים בבחירותיהם.

בחירות אותנטיות לעומת בחירות מדומות

שאלה חשובה שהורה או מחנך אחר צריך לשאול את עצמו הוא מהם המצבים שאותם הוא מוכן להעמיד לבחירה ובכך לשלם את המחיר הצפוי של השלכות החבירה לגביו ואלו מצבים אין ביכולתו או ברצונו להעמידם לבחירה.

אחד הגורמים הנוספים שעלול לסבך תהליכים של  משא ומתן עם ילדים סביב אפשרויות בחירה קשור בעצם הנכונות הבסיסית שלנו כהורים או מחנכים לאפשר בחירות אותנטיות ולהתמודד עם השלכותיהן. הבחירה היא אותנטית אם אנחנו נהיה ערוכים להתמודד עם השלכותיה. אם מעמידים לילד  בחירה של עיסוק בשעות אחה"צ והוא בוחר בצבעי אצבעות חשוב שנאפשר בחירה בעיסוק זה ולא ננסה להסיח את הילד מבחירתו זו בשל הלכלוך שמרתיע אותנו. במקביל על הילד להבין שחלק מהפעילות כוללת השתתפות בניקוי השטח בסופה.

הבחירות המדומות מהוות מסרים אמביוולנטיים שעלולים לבלבל את הילדים. נראה כי העמדה של בחירות מדומות הרסנית לחינוך ילדים יותר מאשר אי מתן בחירה.

בחירות פתוחות וסגורות

אחרי שמחליטים במה לאפשר בחירה לילדים, חשוב לתת את הדעת אם ברצוננו להעמיד לילדינו בחירות פתוחות או סגורות.

הבחירה הפתוחה היא בחירה שבה על הבוחר לנתח את המצב, ולזהות ולהגדיר חלופות שהמצב הנתון מאפשר, ולבסוף לבחור באחת מהן. לדוגמה בחירה פתוחה יכולה להיות כלולה בשאלה "מה אתה רוצה לעשות אחה"צ ?", "באיזה חומר אתה רוצה ליצור ?"," מה אתה רוצה לאכול?". הבחירה הסגורה כוללת מספר אפשרויות או חלופות מוגדרות מראש ועל הילד לבחור באחת מהן. ניתן לראות בהצעה  שילד יבחר בין החולצה הכחולה עם ציורי מכוניות, לחולצה הצהובה החלקה לבין החולצה האדומה עם סופרמן בחירה סגורה. גם הבחירה בין  הליכה לגן הציבורי או משחק עם חברים בבית היא דוגמה של בחירה סגורה.

ישנם מצבים שבהם מתאפשרת ורצויה בחירה פתוחה גם בגיל הצעיר. למשל הבחירה מה לצייר עשויה להיות בחירה פתוחה בכל גיל. הילד ימצא בתוך עצמו מראש או בדיעבד את אשר הוא רוצה לצייר. בנוסף, כשילדים מעורבים במשחק דימיוני חשוב מאוד לעודד ולאפשר בחירה פתוחה. הילד יבחר מה ואיך לייצג במשחק הסימבולי וחשוב לקבל את בחירותיו ככאלו. הן במצב של יצירה או במשחק דימויוני לא אמורה להיות בעיה למבוגר לקבל את החלטותיו של הילד לפעול כי מדובר בתכנים שמשקפים את עולמו הפנימי של הילד והם אינם מהווים "מטרד" לסביבה. זאת ועוד, כיוון שמדובר במצבים שמתנהלים בעולם התודעה והדימיון-לא נשקפת סכנה לילד או לסביבה כפועל יוצא של בחירותיו של הילד. חשוב במצבים כאלו לא "לצנזר" תכנים שעולים מהילדים גם אם הללו אינם נעימים לנו או לא נראים לנו. לדוגמה, אם ילד משרבט  ולא מצייר ציור פיגורטיבי(דמות שדומה לדבר המצויר במציאות), וגם אם הצבע לא נראה לנו , חשוב שנקבל את היצירה ונתעניין בה ללא העברת ביקרות שיפוטית שעלולה לחסום את אפשרויות ההבעה של הילד בעתיד. זאת ועוד, אם עולים תכנים תוקפנים במחשק הדמיוני של הילד נחשוב על מקורותיהם אבל לא נחסום את אפשרויות ההבעה של הילד.

כאשר מדובר בבחירה סגורה שאותה אנו מעמידים לילדים נמצא דרך להכיר לילדים את  כל אחת מאפשרויות הבחירה לפני שהילד מתבקש לבחור באחת החלופות. על כן העמדה של בחירה סגורה מחייבת את המחנך לחשוב מראש על חלופות הולמות את הילד, מותאמות לטעמו האישי ולגילו  ולמשאבים העומדים לרשות המבוגר . עם זאת, במצב של בחירה סגורה, נמנע מהמחנך להתמודד עם ממד אי הוודאות כפועל יוצא של הבעת העדפה של הילד. התנסויות שבות ונשנות בבחירות סגורות שבהן על הילד הצעיר לבחור בחלופה אחת מתוך חלופות מוצעות , עשויות לעודד אותו לחשוב מראש גם בעתיד על בחירותיו ותלמדנה אותו שיש להכיר את החלופות היטב לפני שבוחרים. זאת ועוד, התעקשות של מבוגר שהילד יבחר מתוך חלופות מוגדרות עשויה לתרום הן לטיפוח כישורי חשיבה והן לנטילת אחריות שהרי הילד למצוא דרך להתמודד עם מצב נתון ומוגדר. לדוגמה לפני שנציע לילד הצעיר  בבית או בגן לצבוע בצבעי אצבעות או לבחור בעבודת הדבקה, עליו להכיר היטב את שני סוגי הפעילות היצירתית. לפני שהילד יכול לבחור בין אבוקדו לביצה לארוחת הערב עליו להכיר  את טעמם של שני סוגי מאכל אלו. במצבים אול ההתעקשות של המבוגר לבחור אך ורק מתוך האפשרויות המוצעות(צבעי אצבעות או הדבקה; ביצה או אבוקדו) "מכריחה" את הילד ללמוד "לפתור בעיה" בנתונים מוגדרים ולהתמודד עם החלטתו. ולכן כשהחלטנו מראש , במיוחד בגילים צעירים,

משא ומתן עם הילד כחלק מתהליך הבחירה

חלק מתהליך הבחירה כולל שיח של משא ומתן עם הילדים סביב אפשרויות הבחירה והשלכותיהן.  בשלב זה עולים השיקולים שמנחים את הילד הבוחר. התייחסות המחנך שמעמיד את הבחירה להעלאת שיקוליו של הילד הבוחר, חשובה ביותר בגיבוש התפיסה של הילד לגבי הבחירה-תפיסה שעשויה להפוך בתיווך נכון למבוססת על שיקולים הגיוניים מתוך התייחסות ליתרונות, חסרונות ומחירים לילד ולסביבה. בשלב זה, על המחנך לסייע לילד להתייחס ליתרונות ולחסרונות של כל חלופה מבלי לנסות להשפיע על בחירה עצמה באופן מניפולטיבי.  התוצר של תהליך המשא ומתן היא קבלת ההחלטה עצמה לגבי אחת מהחלופות. גם במקרה זה התייחסותו של המחנך עשויה להשפיע על אופייה של תפיסת הילד לגבי עניין הבחירה.  אם המחנך מקבל את הכרעתו של הילד פעם אחר פעם ומעודד את הילד לפעול לפיה ולשאת בהשלכותיה, עשוי הדבר להשפיע על נכונותו של הילד לשוב לבחור חלופות על בסיס ניתוחם גם בעתיד.  בניגוד לכך, אם הילד בוחר בסופו של דבר משהו והמחנך איננו מקבל את הכרעותיו של הילד, הדבר ישפיע על נכונותו של הילד לעמוד על שלו ולסמן באופן ברור את העדפותיו גם בעתיד. מחנכים משפיעים  אפוא על נכונותם של ילדים לבחור  גם על ידי התייחסות להשלכותיהם של בחירותיהם.

לדוגמה, כחלק ממתנת יום הולדת מתבקש ילד לבחור בין אוטו עם שלט, רכבת חשמלית או טרקטור עם שלט. שלוש אפשרויות אלו מבוססות על העניין הרב שיש לפעוט בן השלוש בכלי תחבורה למיניהם. תוך כדי השיחה הילד מתלבט ואומר שהוא אוהב את האוטו שנוסע חלק, את הרכבת על הקטר וקרונות שלו והוא חושב  שהטרקטור ממש מגניב והוא יכול להעמיס עליו את הקוביות שהוא אוהב. הוא אומר שהוא רוצה את כולם. בשלב זה הוריו עומדים על כך שיבחר באחד השלושת הצעצועים שתמונותיהם מוצגות לו. אז הילד מבקש את הטרקטור ואת הרכבת. ההורים שבים ואומרים שעליו לבחור אך ורק צעצוע אחד. הילד בוכה ומתפתל. הולך לחדרו. שב לסלון שבו ישובים שני הוריו וממתינים בסבלנות להכרעתו. אחרי ניגוב הדמעות הילד בוחר ברכבת-צעצוע גדול ממדים יותר. ההורים קונים לפעוט שלנו את הרכבת כמבוקשו. השמחה גדולה. יומיים אחרי הרכישה והמשחק האינטנסיבי ברכבת אחד הקרונות נשבר. בעקבות זאת ניתן לתאר שני תרחישים אפשריים. תרחיש א.:  ההורים מנחמים את הילד ואומרים לו שזה קורה ועוזרים לו לתקן את הרכבת. תרחיש ב':  אחד ההורים "פולט" שאילו בחר באוטו או בטרקטור-צעצועים פחות מורכבים-הדבר לא היה קורה. בתרחיש הראשון לומד הילד להתמודד עם בחירותיו ונושא באחריות הלא גדולה שכרוכה בוויתור על שני הצעצועים האחרים. ואילו בתרחיש ב, ההורים נותנים לילד מתוך תסכול הרגשה שהוא לא יכול לסמוך על שיקול הדעת שלו ויש אפשרות שמבלבלים אותו על ידי כך.

ברור שמה שמשפיע על גיבוש עמדותיהם של הילדים הצעירים כלפי הבחירה איננו מצב של התנסות חד פעמית , אלא הצטברות של התנסויות עם בני משפחה ומחנכות. ככל שיהיו יותר התנסויות שבהן הילד נתקל באמפתיה כלפי רגשותיו, להאזנה לנימוקיו ועמידה תקיפה על כך שיעמוד בבחירותיו כך  סביר כי הוא יגבש עמדה של חשיבה מראש על אפשרויות החבירה ושל אחריות על השלכות הבחירות. מנגד אם ילד צעיר יתרגל למצב שהוריו או המחנכות שלו מאפשרים לו לקבל את כל החפצים בעקבות לחץ מצדו-הדבר עשוי לגרום לכך שהילד הצעיר לא ישקיע מחשבה בבחירותיו העתידיות מתוך אמונה שבכל מקרה יקבל את מבוקשו. מצבים  שבהם הילד נתקל בחוסר אמפתיה עם הקושי שלו לקבל את הדין ואף בענישה גופנית-עשויים להפחית את האמון שלו בהוריו ובמחנכיו ועשויים להפחית את המוטיבציה להשקיע חשיבה  בגיבוש  העדפות שהולמות אותו. ילדים כאלו עשויים לטפח מצד אחד התנגדות גורפת כלפי האנשים שמענישים אותו, או מצד שני רצון לרצות את המבוגר.

לסיכום, אף שהבחירה בחלופה מבין חלופות רבות היא חלק מחיי היומיום של הילדים בחברה המודרנית והיא חלק חשוב מבנייה של אישיות הייחודית שלהם, מדובר במצב שלא מרבים לנתח אותו ולדבר עליו בהקשר של חינוך ילדים צעירים. כפי שהצגתי במאמר מדובר במצב מורכב שכולל סוגים שונים של בחירה(בחירה סגורה לעומת בחירה פתוחה; בחירה אמיתית לעומת בחירה מדומה; בחירה מהותית לעומת בחירה שולית; בחירה רציונאלית לעומת מגוון של בחירות לא רציונאליות-חלקן התפתחותיות וחלקן כאלו שמחוזקות על די הסביבה ככאלו. זאת ועוד , מהמוצג בפרק זה עלתה החשיבות של החינוך לבחירה מצד הורים ומחנכים פורמאליים. בחירה רציונאלית שמאפשרת מצד אחד פיתוח של זהות עצמית ועמדה אחראית שלוקחת בחשבון את השלכות המעשה עצמו, ומצד שני מתחשבת שבסביבה החברתית, איננה דבר  שמתפתח באופן ספונטאני  אצל הילדים. יתרה מזו, חיים בסביבה שמדגימה עבור הילד הצעיר, חוסר עקביות בכל הקשור לחינוך לבחירה או מדכאת בחירות או מבלבלת את הילד לגבי בחירותיו עשויה להקשות על הילד.

מנגד, אין להסיק שהחינוך לבחירה מחייב את ההורים ללכת לחוג הורים או לשלוח את ילדיהם לחוג על מנת ללמוד כיצד לבחור בצורה רציונאלית. האמור מחייב עמדה אחראית ורפלקטיבית מצד ההורים גננות והמורות. היא מחייבת חשיבה שמתייחסת לגיל הילדים ולאופן שבו כל ילד וילד יכול להתמודד עם השלכותיה של הבחירה במצב הנתון. הגישה שהוצגה במאמר מחייבת חשיבה, סבלנות ואכפתיות כלפי הילד והסביבה. עם זאת המוצג בפרק נראה לי כחלק חשוב ומרכזי מתפקידיו של המחנך. המשפיע על הבחירה הוא הצטברות של התנסויות יומיומיות ואליהן יש לתת את הדעת.

2. איך מחנכים למימוש זכות הבחירה בשבועות והחודשים שלקראת הבחירות-כחלק מפעילויות שאנחנו בעצמנו יוזמים או כחלק משיחות שהילדים יוזמים?

בשבועות ובחודשים שלפני הבחירות חשוב ללמוד על מה שיש למפלגות להציע. לקרוא על מצעי המפלגות. להקשיב לתכניות טלויזיה ולמשדרים בדיגיטל. לגלות גישה ביקורתית כלפי המסרים ולשתף את הילדים לגבי ביקורת זו שיש לנו. חשוב לא פחות להכין את הילדים להתמודד עם מניפולציות ועיוותים מכוונים.  מילוי תפקיד אחראי בבחירות במאה ה-21 כולל יכולת התמודדות עם מניפולציות, בדיקת נתונים ויכולת אבחנה בין עובדות לבין חדשות כוזבות. פוליטיקאים שמפעילים מנפולציות מסתמכים על הנטיה של רוב הבוחרים לא לבדוק פרטים בעצמם.

חשוב גם לדבר עם הילדים על דברים ששומעים בתכניות שונות וגם לבדוק את התנהלותם הדיגיטאלית של הילדים. לבדוק את נתיבי ודפוסי הגלשיה שלהם בהסכמתם. בהקשר זה חשובה ההכשרה לקריאה ביקורתית של תכנים וסיוע לזהות פייק ניוז. לא פחות מכך חשוב לחנך את הילדים לא לשתף תכנים לא בדוקים ולא "ללכלך" על יריבים בדיגיטל ובכלל.

ברבים מהגנים ומבתי הספר מתקיימות בחירות בין אם מדובר בבחירות דמה לכנסת או בחירות לדברים שמענינים את הילדים(ספר מועדף; ציפור של המידנה וכו). בבתי ספר יסודיים ולמעלה מזה מתקיימות בחירות אמיתיות לתפקידים במועצת תלמידי בתי הספר. פעולות אלו מהוות כמובן הכנה טובה להשתתפות במשחק הדמוקרטי. אבל אין בפעולות אלו די. בלינק זה דוגמה של הכנת תלמידים לבחירות למועצת התלמידים בשנת תשע"ט.

אלו פעולות שאנחנו יוזמים. הילדים חשופים למידע ולכן הכרחי להיות קשובים לשאלותיהם הן לשאלות העקרוניות שהילדים שואלים והן לשאלותיהם שנוגעות לבחירותנו שלנו בהווה ובעתיד.

3. איך אנחנו מתנהלים כאזרחים, הורים ומחנכים בענייני הבחירות לכנסת ולמועצות המקומיות ובכלל?

לצד פעולות מאורגנות מהסוג שהזכרתי חשוב שנהיה מודעים שילדים לומדים מתוך התבוננות וחיקוי  בהתנהלות שלנו. אי אפשר לחנך לאימוץ של דפוסי בחירה מושכלים אם ההתנהלות שלנו כהורים וכמורים איננה כזו.  ההתנהלות של ההורים בבתים ושל המחנכים במוסדות נחינוך. באיזו מידה אנחנו קוראים, עוקבים ומתייחסים באופן ביקורתי לתעמולת הבחירות. באיזו מידה אנחנו מעורבים בעצמנו במה שקורה. באיזו מידה אנחנו מביעים עמדה ביקורתית כלפי מנהיגים או מתמודדים בדרך שמכבדת אותם כבני אדם.

קודם כל בעיניי הכרחי שנממש את זכות הבחירה שלנו. שנלך להצביע גם אם נטיל בקלפי פתק לבן. יש בויתור על זכות הבחירה, בין משיקולים של התלבטות ובין מתוך נוחות דוגמה אישית של ויתור על יכולת ההשפעה שלנו.

חשוב גם לעקוב מקרוב על התנהלות הבחירות ולהתייחס באופן ביקורתי למה שאנחנו שומעים. האם אנחנו קוראים עיתונים דרך קבע? האם הילדים רואים מעורבות אקטיבית שלנו במקומות העבודה שלנו ובקהילה? האם הם עדים להתייחסות מעמיקה וביקורתית כלפי המנהיגים?

האמת היא שבעידן דיגיטלי כשהורים וילדים מתבוננים דרך קבע במסכים קשה לילדים לדעת במה אנחנו מתמקדים. בעידן של העיתנות המודפסת-דור שאני נמנית אליו-פעילות של קריאת העיתונים היתה גלויה לעין. לקריאה יומיומית של עיתונות חשיבות רבה ללמידה של הילדים. קריאה יומיומית של עיתונות משקפת סוג של מעורבות בנעשה. שיחות רבות עם ילדים מתנהלות סביב מה שקוראים.

חשוב לחנך ילדים לבדוק קשרים בין מה שפוליטיקאים אומרים לבין מה שהם עושים . לא מספיק להקשיב להצהרות. הכרחי לבדוק פעולות. כך גם בבחירות של תלמידים במועצות תלמידים. חשובה הבחינה של הזיקה בין הצהרות למעשים.

חשוב לא פחות כיבוד של המשחק הדמוקרט שבא לידי ביטוי בכיבוד תוצאות הבחירות. יחד עם כיבוד תוצאות הבחירות הכרחי לחנך את הילדים לכבד כללים וחוקים שהרי הכללים והחוקים מסעיים שכולם יהיו שווים. אחת הבעיות בהתנהלות הפוליטית היום קשורה לאופן שבו חלק מהפוליטיקאים מתייחסים לחוקים. לכיבוד הסלקטיבי שלהם של חוקים שנחקקו בכנסת ולערעור על הרשות המחוקקת. חשוב מאוד להביע תמיכה ברשויות. תמיכה לצד ביקורת כאשר נראה שרשויות החוק נכשלות בתפקידן.

לסיכום, נשפיע על ילדינו ועל התנהלותם האזרחית באמצעות חינוך לבחירות מושכלות מינקותם, על ידי הכוונה מושכלת וביקורתית בשבועות שקודמים לבחירות ועל ידי התנהלות אחראית ומעמיקה בעניין הבחירות-התנהלות שעולה בקנה אחד עם הצהרותינו. חשובה לא פחות גישה ביקורתית כלפי מנהיגים ופוליטיקאים-ביקורת שאיננה באה להשפיל ולעשות מניפולציות.

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.