sirene-transparent

הקורונה ומצבי חירום אחרים
במערכת החינוך

בשנים האחרונות כתבתי לא מעט על היערכות לקראת ותיווך של מצבי חירום בטחוניים ובריאותיים דוגמת הקורונה, לילדים בכלל ולילדים צעירים בפרט. הפוסטים הבאים עוסקים בהתמודדויות אלה.

אדום ערוך

אחרי תקופת מתח ממושכת בדרום שכללה שריפות שנגרמו על ידי עפיפוני ובלוני נפץ-מאז סוף מרץ 2018-שוב נשמעים הערב(20.7.2018) קולות של שיגורי רקטות והתרעות של "צבע אדום". ואת אחרי שבמהלך אחה"צ נתבקשו המשפחות להימצא קרוב למרחבים מוגנים. הסלמה במצב היתה כנראה צפויה. בעקבות הסלמה קודמת בסוף מאי כתבתי פוסט שמתמקד בתגובות …

קורס ערוך

מקרה ההתעללות שסופה מות הפעוטה יסמין וינטה שהתפרסם לפני יומיים מהווה תזכורת כואבת, בלתי נסבלת ממש, להזנחה הפושעת שמאפיינת את הפיקוח של מסגרות החינוך לבני לידה עד שלוש. לפני כשנה ושלושה חודשים, פרסמתי פוסט שהציע לראות במצב החינוך לגיל הרך (לידה עד שלוש)  מצב חירום לאומי. מצב חירום מחייב מטבעו תכנית …

מיתמר צבע אדום ערוך

אחרי תקופת מתח ממושכת בדרום שכללה שריפות שנגרמו על ידי עפיפוני ובלוני נפץ-מאז סוף מרץ 2018-שוב נשמעים הערב (20.7.2018) קולות של שיגורי רקטות והתרעות של "צבע אדום". ואת אחרי שבמהלך אחה"צ נתבקשו המשפחות להימצא קרוב למרחבים מוגנים. הסלמה במצב הייתה כנראה צפויה. בעקבות הסלמה קודמת בסוף מאי כתבתי פוסט שמתמקד …

פוסט זה נכתב בעקבות עיון במאמרה של דפנה לוצקי "למה אנחנו שוכחים ילדים במכונית?" שהתפרסם במוסף המחקרי השנתי של עיתון דה מרקר– הארץ שפורסם בערב יום כיפור(11.10.2016). המוסף מדווח על מחקרים מעוררי השראה שנערכו בארץ ובחו"ל ואני מודה שמצאתיו מעניין ביותר. אחד המחקרים שעליהם דווח במוסף הארץ הוא זה של …

שלום רב, הפוסט האחרון עסק בדילמות שמתמקדות במפגש בין ילדים צעירים לבין טכנולוגיה דיגיטאלית. התכוונתי לכתוב על האופן שבו,  בהיעדר ידע מחקרי מספיק על השפעת החיים לצד הטכנולוגיה הזו, רצוי שנלמד על דרכים לתווך את הטכנולוגיה על ערוציה הרבים לילדים צעירים. תכננתי להתעמק בתיווך ומשמעות התיווך. אלא שהמצב הבטחוני בארץ …