מי מוזמן ומי מודר ממסיבות ימי הולדת בגן ובכיתה?

You are currently viewing מי מוזמן ומי מודר ממסיבות ימי הולדת בגן ובכיתה?
Photo by Саша Лазарев from Pexels

בפוסט זה אני מבקשת להעלות את סוגית ההזמנות הסלקטיביות למסיבות יום הולדת . אנסה להציג את המשמעות להתנהלות לכאורה טריוויאלית שקשורה לשיקולים שמנחים הזמנה של ילדים למסיבות יום הולדת. אתייחס בעיקר לגילים צעירים (ילדי גן וילדי בית ספר יסודי), גם כיוון שאני מתמחה בעבודה עם ילדים צעירים וגם ובעיקר כיוון ששינוי ההתנהלות באשר להזמנת ילדים למסיבות בגיל צעיר עשוי  לשנות נורמות התנהלות בנושא זה ואולי במקרים מסוימים למנוע פגיעה בילדים שמודרים מהמסיבות-הדרה שעשויה להיות גורם הסלמה נוסף למעמד סוציומטרי בעיתי של אותם הילדים בכיתות ובגנים.

החלטתי לכתוב את הפוסט  בעקבות  חשיפה למקרים של הדרה כאילו מובנת מאליה ממסיבות יום הולדת של ילדים. במפגשים חברתיים בין ילדי גן חובה שהייתי עדה להם, ילדים שיתפו בנונשלנטיות לגבי שמות הילדים שלא יוזמנו למסיבות יום ההולדת שלהם. הבעיה היא ששוב ושוב אותם ילדים סומנו כמועמדים להדרה ממסיבות יום ההולדת של עמיתיהם לגן. בנוסף, הנושא עלה בדיון שניהלתי עם גננות ומורות שלומדות בתואר השני בחינוך לגיל הרך במכללת לוינסקי, באחד השיעורים שלימדתי .

בשיעור התייחסנו לממדים שונים שמרכיבים את הכשירות החברתית: א. איכות אינטראקציות בין הילדים לילדים אחרים; ב. קיומן של חברויות-ידידויות קרובות ביניהם;ג. מידת המקובלות החברתית של הילדים בעיני עמיתיהם לגן או לכיתה. בשיעור עצמו עמדתי על  כך שחשוב שגננת או מורה תכיר בקרוב את התפקוד החברתי של כל ילדי הגן או הכיתה בכל אחד משלושת תחומים אלו: איכות האינטראקציות, האם יש או אין לילד או לילדה  ידידים/חברים קרובים קבועים ומהי מידת המקובלות של  כל ילד או ילדה על ידי חבריהם לכיתה. חשוב שנזכור שממדים אלו של כשירות חהרתית קשורים אחד בשני אבל הם בכל זאת מובחנים. לדוגמה, כמו שעלה בכתבה של עופר לבנת בעיתון מעריב בינואר 2019, הסיבה להדרה ממסיבת יום הולדת עשויה להיות אלרגיה מסכנת חיים של אחד הילדים והטרחה שכרוכה בהכנת כיבוד שאיננו מסכן את אותו הילד או ילדה. בנוסף, יש לזכור שאיכות האינטראקציות שהילד מנהל עם אנשים בכלל ועם ילדים אחרים בפרט משפיעה על המקובלות החברתית שלו ותורמת או גורעת במידה כזו או אחרת מגיבוש הידידויות/חברויות עם ילדים אחרים. מידת היעילות של האינטראקציות והזרימה שלהן, מידת האמפתיה מצד אחד והאסרטיביות מצד אחר שעוברת בקשר משפיעות הן על המשכן של האינטראקציות והן על המקובלות החברתית של הילדים. שכיחים בחברה בין ילדים לצד קונפליקטים גם  שימוש בתוקפנות מצד אחד והימנעות מקשר או כניעה מצד חלק מהילדים מצד אחר. כל אלו משפיעים על המקובלות החברתית של הילדים.

ילדים מגבשים חברויות ויוצרים לעצמם ובעיני הילדים האחרים תדמית ומעמד חברתי (מקובלים, רגילים, דחויים) אגב האינטראקציות היומיומיות שלהם עם ילדים אחרים. אלא שיש לזכור שלהורים ולמחנכים השפעה גדולה מאוד -לטוב ולרע-על גיבוש הכישורים החברתיים של הילדים ובעקבות זאת על האופן שבו הם מתקבלים או מתייחסים לילדים אחרים. גננות ומורות מזה והורים מזה עשויים לחזק או להפחית מצבים ומעמדות בעייתיים שמאפיינים אינטראקציות בין ילדים. אחת הדוגמאות הבולטות לכך הוא האופן שבו מתנהלים ילדים, הורים וצוותים חינוכיים סביב ארגון ימי ההולדת בבית ובגן.

הולדת ודחייה עריכה

גיבוש רשימות מוזמנים למסיבות יום הולדת בבתים

לניהול ימי ההולדת בגן הקדשתי בעבר שני פוסטים. בפוסט הנוכחי אני מבקשת להתייחס לאופן שבו מתגבשת רשימת המוזמנות והמוזמנים לימי הולדת בבתי הילדים בכלל ובימי מגפת הקורונה בפרט.

בעבר, לפני שניים, שלושה עשורים היה מקובל להזמין את כל הכיתה למסיבת יום ההולדת. התנסות מאתגרת למדי מניסיוני. לאט לאט ככל שהורים הפכו לעסוקים יותר, והחברה הישראלית הפכה בהדרגה ליותר אינדיווידואליסטית,  התחילו להתגבש דפוסים שונים ומגוונים של רשימות מוזמנים למסיבות יום ההולדת של הילדים בקרב המשפחות. כדי להפחית במספר  המוזמנים  לימי ההולדת בבתים ובלוגיסטיקה הכרוכה בכך , התגבש נוהל של הזמנת כל בנות הכיתה, כשמדובר בכלת יום הולדת ואת כל הבנים כשמדובר בחתן יום הולדת.  חלופות אחרות היו הזמנת קבוצה נבחרת של ילדים וילדות שנמנים עם הילדים המקורבים ביותר לחתן או לכלת היום הולדת.

קרבה רגשית וחברתית לחתן ולכלת יום ההולדת כשיקול שמשפיע על ההזמנה למסיבת יום ההולגדת מובנת לגמרי.  אלא שלאט, לאט הלכה והתגבשה מגמה של הימנעות מהזמנת חלק מהילדים-בדרך כלל הילדים הפחות אהודים בגן או בכיתה בכלל. או במקרים מסוימים כמו שזכרתי למעלה, נמנעים מלהזמין ליום הולדת ילדים שלהם קשיים או בעיות בריאותיות[דוגמת אלרגיות מסכנות חיים]. הדרתם של האחרונים ממסיבות ימי ההולדת תורמת להסלמת מעמד הדחויים או הזנוחים של ילדים אלו. וכאן מתעוררת בעיה אמיתית. קורה לעתים קרובות מידי בגני ילדים ובכיתות שילד, ילדה וא ילדים הופכים לדחויים או זנוחים-לילדים שאו שילדים רבים אחרים "שונאים" לעשות איתם דברים גם בגן ובבית הספר או כאלו שהופכים ל"שקופים" שילדים אחרים מתעלמים מקיומם. הדחיה או ההתעלמות במסגרות החינוך מתרגמות עצמן לעתים קרובות להדרה ממסיבות ימי הולדת וממפגשים חברתיים אחרים בשעות אחה"צ וגם להיפך. ההדרה מהאירועים החברתיים וממסיבות יום הולדת ואירועים חברתיים של אחה"צ  תורמות להעמקת הדחיה החברתית או ההתעלמות מקיומם של ילדים או ילדות זנוחים בשעות הבוקר, במפגשים המתקיימים בחסות גן הילדים או בית הספר.

מחיר ההתעלמות מהדרה-פגיעה נוספת בילד המודר ועוינות כלפי הכלל

מקובלות חברתית היא תופעה שמאפיינת את חברת השווים.  מידת האהדה או להבדיל הדחיה או האדישות שילדים זוכים מעמיתיהם לספסל הלימודים[בגן או בבית הספר]  מושפעת מההתנהגות של הילדים, מאיכות כישורתם החברתית, מנורמות תרבותיות שנהוגות בגן או בכיתה[למשל קוד לבוש כזה או אחר;  תחביבים] וכן על ידי ההתייחסות של הגננות והמורות בבית הספר ובגן ושל ההורים בבית. ילדים שונים בכשירותם החברתית בשל שילוב של גורמים מולדים והיסטורית האינרטאקציות האישיות שלהם עם בני משפחה , מחנכים, ילדים ומבוגרים בקהילה. שונות זו בין ילדים באשר לכשירותם החברתית היא עובדה והיא אחד מהמאפיינים האישיים של כל ילד וילדה. לעומת זאת, מקובלות חברתית בכלל ודחיה או הזנחה חברתית הן תופעות חברתיות שלסביבה השפעה משמעותית עליה.

באשר למסיבות ימי  הולדת בבתים, גננות ומורות עשויות להחליט, בצדק מבחינתן שמדובר בפעילות שקשורה לבית, תלויה בהחלטות ההורים והילדים והן לא מתערבות בכך.  חשוב להבין שאימוץ עמדה ניטרלית ביחס לגיבוש רשימות המוזמנים למסיבות יום הולדת משפיעה בסופו של דבר על המקובלות של הילדים בכיתה או בגן שגננות ומורות מנהלות. כל מסיבה שילד או ילדה מסוימים אינם מוזמנים אליה מעמיקה את מעדמם החברתי הדחוי או הזנוח . מחמירה על תחושת העלבון והפגיעה ותורמת או להימנעות ממגעים חברתיים או להסלמת התוקפנות כנגד הרוב המדיר והמבוגרים שאינם מתייחסים לתופעת ההדרה החברתית.

מה גננות ומורות והורים יכולים לעשות כדי להפסיק את תופעת ההדרה ממסיבות יום הולדת?

מצב של השלמה עם הדרת חלק מהילדים ממסיבות יום הולדת איננו מכת גורל. מדובר במצב ששיתוף פעולה לטובת הכלל בין גננות או מורות והורי הגן או הכיתה עשוי לשנות.

אני מציעה שמתחילת השנה גננות ומורות תעלינה לדיון את סוגית  ההזמנות למסיבות ימי הולדת עם הורי הילדים במטרה לגבש  יחד הסכמות לגבי אופן ניהול ימי ההולדת בבתים. חשוב מאוד לשכנע את ההורים שהתנהלות שמבטיחה שלא ישארו ילדים מודרים ממסיבות יום ההולדת היא לטובת הגיבוש של הגן והכיתה. זאת ועוד, כל הורה  צריך לקחת בחשבון את האפשרות  שבנסיבות כאלו ואחרות כל ילד או ילדה עלול להימצא במצב שלא יוזמן ליום הולדת של ילד ילדים אחרים וייפגע.

דהיינו, חשוב שגננות ומורות יעלו את הסוגיה  בפני ההורים וההורים-עד האחרון שבהם-יבינו שיש להם אחריות והשפעה על המצב החברתי של הכיתה , מעל ומעבר להבטחת ההנאה של הילד או הילדה הפרטיים שלהם. ככלות הכל ילדים גדלים בחברה. מידת הסולידריות החברתית תלויה  גם בהתנהלות של הורים מזה וגננות ומורות מזה . לכן חשוב  בימים כתיקונם להסדיר עם ההורים את ארגון ימי ההולדת כך שמצד אחד ההעדפות של המשפחות והילדים יבואו לידי ביטוי באופי וכמות המוזמנים למסיבת יום ההולדת ובמקביל תהיה דאגה לכלל, על ידי גיבוש מנגנון הזמנה שיבטיח שלא ישארו ילדים שלא יוזמנו לימי ההולדת ושילדים אחרים לא יגיעו למסיבות יום ההולדת שלהם.

מאוד  חושב שילדים יתרגלו מצד אחד להזמין ילדים קרובים לימי ההולדת שלהם ומצד שני ילמדו להזמין ילדים אחרים למסיבות יום ההולדת שלהם לטובת הגיבוש של הגן והכיתה. כך מלמדים ילדים מגיל צעיר לפתח רגישות חברתית.

בתקופת משבר הקורונה, ישנה הגבלה על כמות המוזמנים לימי ההולדת. המספר משתנה כפועל יוצא של הנחיות משרד הבריאות. בכל מקרה חשוב שהורים  וילדים בשיתוף המורה ידאגו שכל הילדים יוזמנו לאחדות ממסיבות ימי ההולדת וגם שהורים ישלחו את ילדיהם לימי הולדת של ילדים שאינם נמנים עם חבריהם הקרובים.

מצרפת כאן קטע מתוך פוסט שהעלתה לאחרונה לפייסבוק,  אם לילדה שלא מוזמנה לימי ההולדת של חברות כיתתה. אמא זאת חושפת וכואבת את הפגיעה של בתה ומזמינה  הורים אחרים להזדהות איתה ועם בתה ו"לעשות חשבון נפש":

"איזה ערך הכי חשוב לכם כהורים כאשר אתם מגדלים ילדים? אהבה, נתינה, סובלנות, עצמאות, ויתור, סליחה או כל הערכים ביחד.על איזה ערך אתם לא מוכנים לוותר לילדכם? העצמה, אסרטיביות, תעוזה, אכפתיות, יראה, כבוד, אהדה, שמחת חיים.מה אתם עושים כדי לקיים את הערכים האלו? האם אתם (כהורים) מקיימים אותם?….היום אני מגלה לצערי כי בכיתה של הבת [שלי] הוזמנו קומץ בנות לחגוג יום הולדת. קומץ…כאשר כל הבנות בכיתה הן 10. פילוג בתוכנו, בתוך עמינו, בימים ככ לא פשוטים שגם ככה יש ריחוק חברתי ענק. איך היית מרגישה אמא יקרה אם היו עושים את זה לבת שלך? היו בוחרים בפינצטה בנות "מועדפות" ?אתם רוצים שדברים ישתנו? אתם רוצים שהילדים יהיו מגובשים? חברים? אולי אפילו ננסה לדמיין אותם עד הצבא ביחד, ונעלה חיוך של אושר על פנינו.אבל איך זה יקרה? אם אנחנו לא יודעים להיות מגובשים, אם ביננו ההורים אין נתינה , אהבה, סובלנות. אם אנחנו לא מקבלים בצורה מלאה את האחר, את החבר, אם אנחנו עושים את מה שאנחנו לא רוצים שיעשו לנו ( בסתר כמובן). הורים יקרים, מה לא הספקתי לשמוע השבוע. עוד ילדים שלא הוזמנו למסיבה כי לא נבחרו, ילדה שהכו אותה 4 בנים בתוך כותלי בית הספר, והשבוע עוד לא נגמר….היינו גם לפני הקורונה מפוצלים. הקורונה רק נותנת גושפנקה להזמין חצי, באישור משרד הבריאות. הורה יצירתי יזמין בקפסולה אבל לא יוותר על אף נפש חיה אחת כאילו היא שלו."

דבריה של אם זו מייצגים בצורה טובה את אשר רציתי לכתוב בפוסט זה. חשוב בעיניי שכותבי פוסטים מסוג זה יהיו לא רק הורים לילדים שלא הוזמנו למסיבות ימי הולדת אלא שהיוזמה לשינוי בנטילת האחריות על הגיבוש החברתי בגני ילדים וכיתות בית ספר יסודי תבוא גם מהורים שילדיהם מקובלים בכיתותיהם ובגנים שלהם. חשוב שהורים ינחילו לילדיהם נורמות של סובלנות וקבלה של כל הילדים בגן או בכיתה ושל רגישות חברתית. חשוב שהורים אלה ישנכעו את ילדיהם שלצד חבריהם הקרובים יזמינו ילדים נוספים. חשוב לגדל ילדים עם רגישות חברתית.

על דוגמה של שיתוף פעולה בין הורים בהזמנה למסיבת יום הולדת לכיתה א'-בכיתה שבה לומדת ילדה עם אלרגיה לגלוטן(תוספת לפוסט שנכתבה בדצמבר 2021) ועל חוסר מודעות של מורה לחשיבות הכנת כיבוד אוניברסאלי מתאים לכולם

הפוסט נכתב במקור בעקבות חשיפה למקרים של הדרה ממסיבות יום הולדת. נחשפתי לאחרונה גם למקרה הפוך של שיתוף פעולה מעודד בין הורים מזמינים ליום הולדת להורים מוזמנים שילדיהם סובלים מאלרגיות שהובילו לקרבה בין הילדים ולמתן הרגשה שלכל ילד וילדה יש מקום. הנכדה שלי נורית הלומדת בכיתה א' חגגה יום הולדת 6. מדובר באירוע מרגש מאוד בשבילה ונורית היא ילדה שמרבה להחצין את התרגשותה. היא התחילה את הספירה לאחור לקראת יום ההולגת זמן קצר אחרי סוכות-אבל במקרה זה לשמחתנו הזמן עובר מהר ומועד יום ההולדת שלה(בתחילת דצמבר) הלך והתקרב. נורית הייתה שותפה לארגון "חגיגות יום ההולדת שלה". היא החליטה שהיא רוצה להזמין את כל ילדי כיתתה.. בשל כך הוחלט לקיים את מסיבת יום ההולדת הכיתתית(בנוסף לחגיגה משפחתית) בפארק הלאומי ברמת גן בסמוך לבית הספר שבו היא לומדת. עד מהרה הסתבר לבתי, אמא של נורית, שבכיתה שלה לומדת ילדה אלרגית לגלוטן. על כן בתי החליטה לקנות את כל הכיבוד נטול גלוטן. הכל מלבד פיתות שכתחליף הכינה כריכים עם אותם ממרחים בלחמניות ללא גלוטן. תוך כדי החיפוש אחר עוגת יום הולדת ללא גלוטן הסתבר שאימא של ילד מכיתה מקבילה שהוזמן(במקרה, קרובי משפחה שלנו) התנדבה אף שהיא אשת מקצוע עסוקה מאוד, לאפות עוגת יום הולדת ללא גלוטן לכל הילדים. יש לציין שנורית והוריה לא הכירו מקרוב את הילדה עם האלרגיה לגלוטן או את הוריה(מדובר בכיתה א'). המחווה של הכנת יום הולדת עם כיבוד מתאים לכולם , נטול גלוטן, תרם להתקרבות בין הילדים וההורים. אציין גם שכחלק מחגיגות יום ההולדת(נורית חוגגת את יום הולדתה במהלך שבוע שלם…) מכינים גם עוגה לכיתה. אביה של נורית נערך לאפות לכיתה עוגה נטולת גלוטן על פי מתכון שנתנה קרובת המשפחה שלנו. מעניין לציין שבתי תיאמה עם המחנכת את הבאת העוגה וציינה שיביאו עוגה ללא גלוטן לכיתה. בתגובה, המחנכת אמרה שאין צורך בעוגה מיוחדת כי רגילים להביא לילדה עם האלרגיה לגלוטן כיבוד מיוחד. אני מציינת זאת כדי להצביע על הצורך להטמיע בקרב גננות ומורים את המודעות לחשיבות ההשתדלות הנוספת הזו של הכנת כיבוד מתאים לכולם כדי שכל אחת ואחד מהילדים ירגישו שנעשה מאמץ כדי להפוך אותם ללגמרי שייכים לקולקטיב. ברור שלא ניתן לחייב הורים להביא כיבוד ללא גלוטן לכולם. אבל חשוב לתכנן איתם דרכים לחגוג ימי הולדת באופן המכיל ביותר האפשרי אני מאינה שהואפן שבו נהגו הוריה של נורית עשוי לתרום לשינוי אטי של נורמות של עוד הורים בכיתה.

לסיכום

בפוסט זה נטען שהאחריות לחינוך לרגישות חברתית מוטלת הן על ההורים והן על צוותי הגנים ובתי הספר.  יתרה מזו, כדי להביא לתכנון מושכל ומתחשב בכל הקשור לתכנון מסיבות ימי הולדת בקרב המשפחות,  נדרשים שיתוף פעולה והסכמה של הורים ומחנכים וכן שיתוף הילדים בתכנון רשימות המוזמנים.  ילדות וילדים חייבים להיות ערים לכך שהדרה של בן או בת כיתה או גן פוגעת בילדים שאינם מוזמנים פגיעה נפשית קשה, ושהנאתם במסימת יום ההולדת איננה מחיייבת שילד אחר ישלם מחיר של עלבון או פגיעה. בשיח עם הילדים חשוב להכיר בכך שהם רשאים לבחור את החברים והחברות שלהם ואיש איננו יכול לכפות עליהם חברות עם ילדים אחרים. אלא שלימי הולדת מוזמנים לרוב גם ילדים וילדות שלומדים באותם גנים וכיתות שאינם בהכרח הידידים -החברים האישיים של חתני וכלות ימי ההולדת. בקרב המוזמנים האלו, חשוב לכלול בכל ימי ההולדת הנערכות את כל ילדי וילדות הגן, לפי "תורנות" מסוימת שמוסכמת על ההורים והילדים בהדרכת הגננת או המורה שמכירה את כל הילדים והילדות.   הכרחי לעשות הכל שלא ישאר אף ילד בשום גן או כיתה שלא יוזמן לחלק ממסיבות יום ההולדת (שהרי בתקופה זו ימי ההולדת נערכות בהרכבים מצומצמים בשל מגפת הקורונה) ולא יהיו ילד או ילדה שלא יזכו לכך שילדים אחרים מבני הגנים והכיתות שלהם יפקוד את מסיבות יום ההולדת שלהם. לשם כך נחוץ להגיע עם חלק מהילדים להסכמות באשר להתנהגות נאותה במסיבות או בביקורים בבתים של חבריהם. ועוד משהו שלא קשור להדרה, אבל הוא חלק מחינוך לאחריות חברתית. רצוי מאוד שמסיבות יום ההולדת ייערכו עד כמה שאפשר באויר הפתוח ושהמבוגרים והילדים בגילים הרלוונטיים שפוקדים את המסיבות יעטו מסכות. באשר לכיבוד בימי ההולדת חשוב מאוד שיביא בחשבון ילדים עם אלרגיות ורגישויות למזון כך שגם הם ירגישו שייכים לאותו הקולקטיב.

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.