שנה זיקוקים מוקטן ושקוף

סיכומי שנה

Photo by Kirayan for freepik.com

מטרת הפוסט לעצור ולחשוב על אופי הפעילויות בסוף שנת הלימודים. חודש יוני הוא החודש האחרון בשנת הלימודים הפורמאלית בגנים ובבתי הספר. נשאלת השאלה מהו אופי הפעילויות והחיים במסגרות חינוך בחודש זה? בפוסט זה אתייחס לפרקטיקות קיימות לעומת פרקטיקות רצויות בעיניי וכן לפעילויות סיכום עם הילדים עם הצוות ועם עצמנו. אתמקד בעיקר בחינוך לגיל הרך אבל חלק מהתהליכים חלים כמובן על דרגות החינוך הגבוהות יותר. ההבדל טמון בפרקטיקות החינוכיות המתרגמות את התהליכים לעשייה חינוכית. שנת הלימודים תשפ"א מתקרבת לסיום. כנראה, כמו בכל שנה בין 20.6 ל-30.6 יסתיימו הלימודים הפורמליים ומתחילת יולי יתחילו קייטנות, ובכללן בית הספר של החופש הגדול: מסגרות בלתי פורמליות שתכליתן העיקרית היא לאפשר להורים לעבוד. בכל סוף שנת לימודים נערכות פעילויות של סיכום ופרידה. זו דרכו של עולם. עם זאת שנת הלימודים תשפ"א הייתה שנה מיוחדת במינה. לא שגרתית במורכבותה ובתהפוכות שאפיינו אותה. במהלכה חווינו חוויות מטלטלות ומדאיגות כמו גם חוויות מעודדות. לכן, חייבים לסכם שנה מיוחדת שכזו לפני שממשיכים הלאה. מעל ומעבר לקורנה, הצטרפו גם אירועים של מתח ביטחוני שהשפיעו על כולנו, בכלל זה על הילדים. האמת היא שמשבר הקורונה עם המגבלות שאפיינו את ההתמודדות עם הנגיף, הכריחו את מסגרות החינוך לשנות תוכניות מוכרות לסיום שנה. בשנים רגילות נערכות מסיבות בהשתתפות ההורים- מסיבות שלהכנתן נהגו להקדיש זמן רב, זמן רב

סיכומי שנים קודמות