עידוד של כתיבה וקריאה פונקציונליות מהגיל הרך ביותר

running girl transp
קבלו עדכונים אחת לשבוע על פוסטים חדשים בבלוג:

החלטתי לכתוב פוסט המתמקד בעידוד כתיבה וקריאה פונקציונליות בגיל הרך בעקבות שיח מעניין עם עמיתותיי אנה סנדבנק, סיגל טיש ופנינת טל בנושא. אנה שבה מכנס בשוודיה בנושא והפנתה אותנו להיצג המתקרא "כתיבה פונקציונלית בבית הספר היסודי" (Functional writing in the primary years). אזכיר כאן גם ספר שאנה סנדבנק הייתה בין העורכות והכותבות שלו המוקדש כולו לכתיבה בגיל הרך. הספר יצא בשנה שעברה בהוצאת מכון מופ"ת. הגישה של הספר (בכתיבתו השתתפו, בסדר אלפבתי: עינת גוברמן, שרה זדונאיסקי-ארליך, טליה חביב, רחל יפעת ואנה סנדבנק), היא גישה אקולוגית שתומכת בטיפוח אורייני בכלל ובטיפוח הכתיבה בפרט, כחלק מהחיים הטבעיים, היומיומיים של הילדים. בעקבות שיחה זו חשבתי שיהיה זה טוב להקדיש פוסט למה שקרוי כתיבה פונקציונלית. ואם עוסקים בכתיבה פונקציונלית אז גם חשבתי שיש מקום להתייחס גם לקריאה שעוזרת לנו לתפקד ביומיום.

שימוש בשפה כתובה ובשפה דבורה מדויקת, בהירה ועשירה הכרחי לתפקוד מיטבי בעולם המשתנה שבו אנו חיים. השפה הכתובה והדבורה היא בסיס ללמידה, למסירת וקבלת מידע, לארגון ואחסון ידע בזיכרון ולתקשורת עם בני אדם אחרים. יתרה מזו, השפה הכתובה מאפשרת העברת מידע מדור לדור, וגם העברה לאנשים שאיננו באים איתם במגע יומיומי ישיר. השפה והדבורה והשפה הכתובה מתפתחות מהלידה וטיב התפתחותם תלוי בשילוב בין גורמים ביולוגיים (מנגנוני השפה המולדים) לבין גורמים סביבתיים (המשפחות ומסגרות החינוך). לטיפוח במעונות, גני ילדים ובתי ספר חשיבות גדולה עבור כל הילדים, וקריטית במיוחד עבור ילדים הגדלים במשפחות שממעטות לטפח את כישורי האוריינות של ילדיהן. ואכן, במחקר שנערך על ידי מכון ERI בשיתוף קרן רש"י, נמצא שטיפוח אוריינות מהלידה עד גיל שש נחשב כגורם קריטי להבטחת תנאים של מוביליות חברתית עבור הילדים.

זה המקום להדגיש את הזיקות ההדדיות בין השפה הדבורה, הקריאה והכתיבה. השפה הדבורה, השיחות שאנו מנהלים עם הילדים, משפיעה ומושפעת מהשפה הכתובה. ככל שאנו קוראים יותר כך אנחנו (מבוגרים וילדים כאחד) מרבים להשתמש באוצר מילים מדויק ורחב יותר. ילדים לומדים להביע רעיונות ומחשבות באמצעות כתיבה המתפתחת בהדרגה החל משרבוטים וציורים וכלה בכתיבה מוסכמת. זאת ועוד, ילדים לומדים בעזרת המבוגרים שבמחיצתם הם גדלים על המשמעות ודרכי השימוש בשפה הכתובה. כתיבתם מתפתחת ומשתכללת תוך כדי התנסות חופשית ומנחית מרובה בסביבה הטבעית.

עידוד של כתיבה פונקציונלית

למרות חשיבותה של הכתיבה נמצא שבמסגרות חינוך מקדישים בהוראתה מעט מאוד זמן. זאת ועוד, יש לציין שהרבה פחות מחקר ותשומת לב הוקדשו להתפתחות והוראת הכתיבה מהגיל הרך בהשוואה להתפתחות והוראת הקריאה מהגיל הרך.

לא מספיק לשכנע ולהשתכנע שטיפוח האוריינות חשוב, אלא נשאלת השאלה כיצד לעשות זאת כשמדובר בילדים צעירים. אזכיר שכדי שילדים ילמדו בכלל וינכסו לעצמם כלים וידע אורייניים (קריאה וכתיבה) הם צריכים לרצות התנסות בכלים אלו. צריכים להיות להם עניין ומוטיבציה במה שהם לומדים. לכן אני ממש חושבת שתהיה זאת טעות לעודד כתיבה בגיל הרך באמצעות למידה איך לכתוב אותיות ללא כל זיקה להקשר החיים של הילדים. האפשרויות ללמד את הילדים את התכלית והשימושים של הכתיבה בחיי היומיום שלהם הן מרובות מאוד. לשם כך עלינו המבוגרים לפקוח עיניים ולהתבונן במקביל במה מעניין את הילדים ובייצוגים הגרפיים המצויים בסביבה הקרובה של הילדים. אני מזכירה שכותרת הפוסט היא עידוד של כתיבה וקריאה פונקציונליות בחינוך לגיל הרך. הכוונה היא לכתיבה ולקריאה שימושיים, כאלו העוזרים לנו לתפקד ולהשתלב בסביבה. ילדים צריכים להבין איך הכתיבה והקריאה עוזרות לו בחיי היום יום; איך עיסוקים אלו גורמים להנאה; איך העיסוק בקריאה ובכתיבה מספק את הסקרנות הטבעית שלהם. הבנת התפקיד המרכזי של הקריאה והכתיבה בחיי היומיום עשויה לתרום למוטיבציה מוגברת לגבש בהדרגה כישורי כתיבה וקריאה ולהקדיש להם זמן.

להלן מספר רעיונות, שרבים מתוכם מופיעים בספרות המקצועית הרלוונטית. למשל בספר "כתיבה בגיל הרך" שהוזכר למעלה, כמו גם במאמר Promoting Preschoolers’ Emergent Writing אשר התפרסם בכתב העת Young Children בשנת 2017. חשוב לציין שבמהלך השנים למדתי רבות מחוה תובל (ששכתבה יחד עם עינת גוברמן את הספר טקסטים גראפיים-כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן בהוצאת מכון מופ"ת) ומאנה סנדבנק על יישום פרקטיקות חינוכיות לטיפוח האוריינות של ילדים צעירים.

הצגת רעיונות לעידוד ולטיפוח של יכולות הכתיבה כחלק ממכלול היכולות האורייניות תיעשה באופן לינארי בהמשך הפוסט, בזה אחר זה. בפועל, ביומיום העיסוק בפעילויות המוצעות השונות עשוי להתרחש במקביל. הלינאריות היא רק לצורכי הצגה.

לעודד ציור וכתיבה ילדית חופשית

חשוב לצאת מתוך הנחה שילדים צעירים מעוניינים להתנסות הן בציור והן בכתיבה. חשוב אפוא להציע מגילשנה בערך לילדים גיליונות ניר ועפרונות ומגוון סוגים של צבעים על בסיס יומיומי קבוע גם בבית וגם בגן. ילדים עשויים לשלב שרבוטים וכתיבה. חשוב שנזכור שכבר בסביבות גיל שנתיים פעוטות מסוגלים להבחין בין ציורים לבין כתב. ברמת הביצוע לוקח לילדים זמן ממושך להגיע לשלב של כתיבה מוסכמת. הדרך לעשות זאת היא דרך חשיפה לטקסים כתובים, התבוננות במבוגרים וילדים גדולים יותר שכותבים בחיי היומיום לצורכיהם (כתיבה כחלק מתקשורת בין אנשים, סיכום דברים הנכתבים לתזכורת בין על הדף או בנייד, עריכת רשימת קניות, הזמנת פיצה, הכנת שיעורי בית ועבודות על ידי אחים גדולים והורים ועוד). ניתן להציע לילדים גם מדבקות עם אותיות ומספרים ומגנטים שכוללים אותיות ומספרים. הרצון להתנסות ולהיות כמו הגדולים דוחף את הילדים להביע עצמם בכתב בדרך המתאימה להם בכל שלב. חשוב להימנע מביקורת ותיקונים על התוצרים שהם פרי ניסיונותיהם הראשוניים של הילדים לכתוב. חשוב להתייחס ברצינות למה שהילדים כותבים. אם הילדים שואלים על מילים ואותיות חשוב ביותר להשיב לשאלותיהם בצורה עניינית. עם זאת, ממש לא מומלץ ללמד את הילדים הצעירים לכתוב אותיות ולהעתיק מילים שמבוגרים מחליטים שחשוב שהילדים יכתבו. לימוד לא מקושר של כתיבת אותיות בגילים צעירים (אצל פעוטות וילדי גן) הוא חסר משמעות עבורם. לאורך כל הדרך יש להבחין בין התנסויות משמעותיות לבין תרגול המצטייר כסתמי בעיני הילדים הצעירים.

להפגין בפני פעוטות וילדים צעירים פעולות של כתיבה פונקציונלית

ילדים לומדים על שימושי הכתיבה גם על ידי צפייה במבוגרים שעושים זאת כחלק משגרת חייהם. לדוגמה, בבית אפשר לוודא שהפעוטות שמים לב לכתיבת רשימות קניות, הודעות המושארות לבני משפחה, שלטים על דלתות, ברכות לימי הולדת ואירועים אחרים המוצמדות למתנות. בגן הילדים חשוב להראות לילדים כתיבה במחברת קשר (אם ישנה כזאת) בין מנהלת הגן לבין הגננת המשלימה; ניתן לדאוג לכך שהילדים עדים לכתיבת רשימות של קניית ציוד ואוכל לגן; לעתים גננות וסייעות כותבות מרשמים לעוגות; חשוב להראות לילדים הן רישומים של כתיבה ביד והן רישומים של כתיבה בנייד ובמחשב.

לעודד ילדים להכתיב לנו דברים ולשמש לפרקים כ"כתבנים" שלהם

בגיל צעיר ישנו פער בין ההבנה, הדימיון הרעיונות ויכולות השפה הדבורה של הילדים לבין היכולת שלהם להביא את מחשבותיהם, רצונותיהם ורגשותיהם לידי ביטוי מילולי כתוב. לכן חשוב במקביל לעידוד ההתנסות בכתיבה על ידי הילדים לעודד אותם להכתיב לנו דברים שחשוב להם לתעד או לשם תקשורת עם אנשים הקרובים להם. ילדים עשויים להכתיב לנו מכתבים להורים שלא נמצאים פיזית איתם או לחברים או לגננת. הם עשויים להכתיב לנו סיפורים שהם ממציאים או סיכומים של ספרים שבקריאתם הם השתתפו. הם עשויים לספר לנו מה עומד מאחורי יצירה חזותית שהם יצרו. חשוב ביותר לשתף פעולה עם יוזמותיהם אלה, לשמש "כתבנים" ואחרי הכתיבה של הטקסט לקרוא לילדים את אשר נכתב, לקבל את אישורם לכך ובכך לאותת שרעיונותיהם חשובים ושהכתיבה עשויה לתרום לשימורם.

לעודד ילדים לכתוב את שמותיהם

אחת הדרכים המקובלות וההגיוניות לעודד כתיבה מתייחסת לכתיבת השם של הילד. מדובר בכתיבה פונקציונלית כאשר הילד לומד לכתוב את שמו בסיטואציות שבהן הגיוני שהדבר ייעשה ולא כפעילות תרגול מנותקת מ"החיים האמיתיים". חשוב להרגיל ילדים שיכתבו את שמותיהם (באיזו דרך שהולמת את הידע האורייני וההתפתחות שלהם) על כל ציור, עבודה שהם יוצרים. זאת ועוד, אני נוהגת להוסיף בעצמי את התאריך על עבודות הילדים. חשוב מאוד לשאול את הילד באיזה מקום ביצירה שלו (דף לדוגמה) הוא מעונין שנכתוב את התאריך. כתיבת התאריך חשובה כדי שגם הילדים וגם אנחנו נוכל לעקוב אחרי שינויים כחלק מהתהליך ההתפתחות של הילדים.

פרקטיקה קיימת חשובה היא שהילדים יכתבו את שמותיהם עם כניסתם לגן או לכיתה- בעצם הם מוסיפים "חתימה" ליד השם המודפס שלהם מתחת לתאריך הרלוונטי. הם עשויים לעשות זאת בהנחיית הוריהם. חשוב להקפיד על עקביות ביישום נוהג חשוב זה. שמירת התיעוד של חתימות הילדים במהלך כל שנת הלימודים מאפשרת לעקוב אחרי התפתחות יכולת הכתיבה שלהם. חשוב שגננות תבדוקנה את הנוכחות של הילדים במפגש המליאה באמצעות התבוננות בתיעוד החתימות בנתיסה על מנת להצביע על שימושיות החתימות האלו בתחילת היום. ניתן להכין מדבקות שבהן הילדים כותבים את שמותיהם כל אימת שמגיעה גננת\מורה מחליפה לגן או לכיתה ולהסביר לילדים שבדרך זו למורה או הגננת החדשה יתאפשר לפנות אל הילדים באופן אישי. ידוע שהאותיות הראשונות שילדים לומדים בדרך כלל הם האותיות המרכיבות את שמותיהם הפרטיים.

לאפשר ולעודד ילדים לכתוב דברים כחלק מהפעילות המשחקית והלימודית שלהם

חלק גדול מהפעילות של הילדים בגני ילדים היא במרכזי המשחק השונים של הגן. כתיבה עשויה להשתלב באופן טבעי במוקדים אלה. למשל מרשמים ל"חולים" במרפאת הגן; רישום מספרים כחלק מבדיקת ראייה אצל "רופא העיניים"; המלצות לתזונה בריאה. כתיבת מחירים של מוצרים ב"חנויות". שלטים הנוגעים לכללי התנהגות במרכזי הגן השונים. לשם כך חשוב ביותר שבכל המרכזים יימצאו גיליונות ניר וכלי כתיבה. בנוסף ילדים עשויים להקליד דברים כך שטוב יהיה לשלב במוקדים השונים מחשבים ישנים. גם בבתים חשוב להנגיש לילדים גיליונות ניר וכלי כתיבה ולאפשר ולעודד אותם לכתוב כחלק מהמשחק החופשי שלהם.

להלן שלט עם שמות האנשים המתגוררים באותה דירה.

לדלת

כחלק מהפעילות הלימודית שלהם ילדים עשויים להכין טבלאות מעקב אחרי ציפורים או חרקים; הם עשויים להכין שלטים לגינה; הם עשויים לכתוב סיכום של ספר שקראו או הזמנה להצגה שילדי הגן עורכים בעקבות השלמת מחזור של קריאת ספרים. הם עשויים לכתוב המלצה למשחק או ספר לילדים אחרים בגן.

בצילום למטה ניתן להתרשם מכך שילדה וילד משרטטים את תכנון המבנה שבכוונת קבוצתם לבנות ב"קוביות", בשני צילומים נוספים ניתן לראות את הבניה עצמה על בסיס התכנון הכתוב\המשורטט ולבסוף ניתן להתרשם מכך שהילדים ישנים בחדרי הבניין (במקרה זה דובר על גן חיות ומי שישן ב"חדרי" המבנה הם בעלי חיים שונים. הצילומים הם מגן ילדים בדליית אל כרמל ונלקחו לפני שנים רבות.

image

להלן תיעוד של מרשם רופא בגן ילדים בדליית אל כרמל. קשה שלא להתפעל מהיצירתיות של הילדים בתהליך כתיבת המרשם. ללא ספק תהליך הכתיבה של המרשם מעיד על יצירתיות ויכולת חשיבה הרבה יותר מכתיבה טכנית של מרשם דומה אחרי שילדים שולטים בכתיבה מוסכמת.

רופא ערבית ערוך

בתיעוד המופיע למטה ניתן לראות הזמנה המיועדת להורים להצגה שהוכנה על ידי ילדי הגן (מנצרת עילית-נוף הגליל). לא רק שההזמנה כוללת הדפסה של טקסט במחשב שתוכננה ובוצעה על ידי קבוצה קטנה, אלא שהאיורים הנכללים בהזמנה (גברת דווקא ושני העציצים-הקקטוס והעציץ הפורח) מעידים על הבנה מעמיקה של הרעיון המרכזי הכלול בספר (השינוי שחל באופיה של גברת דווקא בעקבות התרחשויות בחייה מיוצגים על ידי החלפת הקקטוס הקוצני בעציץ פורח).

דווקא

עידוד של קריאה פונקציונלית

בבלוג שלי כתבתי רבות על קריאת ספרי ילדים וטקסטים מדעיים. אני מבקשת בפוסט זה להצביע גם על קריאה של טקסטים שמצטיירת כהכרחית לתפקוד היומיומי. מעורבות הילדים בקריאה מעין זו עשויה להביא להבנה מעמיקה לגבי חשיבות הקריאה. ילדים מבינים עוד לפני שהם יודעים לקרוא קריאה מוסכמת שהוראות\הנחיות הכלולות במשחקי קופסה שונים הכרחיות למשחק עצמו. על כן הניסיון שלהם לפענח הנחיות משחק לפני שמשחקים ממש מעידה על הבנתם לגבי תפקיד ההנחיות. באופן דומה ניתן לעודד ילדים לקרוא בליווי המבוגרים מרשמים להכנת עוגה ממחברות ביתיות או מספרי אפיה ובישול. בנוסף ילדים עשויים לקרוא שלטים ותמרורים במרחב הציבורי. שם סמלי מותגים ושלטי חנויות נמנים עם מוקדי הקריאה הפונקציונלית שהם חלק מהיומיום של הילדים. ילדים עשויים לנסות לפענח כותרות ספרי ילדים כדי להחליט אם לקרוא אותם וכן כותרות עיתונים.

לסיכום, פוסט זה הדגיש את החשיבות של עידוד כתיבה וקריאה פונקציונליות באינטראקציות יומיומיות עם ילדים צעירים במסגרות חינוך ובבתים. מעורבות בכתיבה פונקציונלית על ידי הילדים לבד או בהנחיית מבוגרים עשויה לתרום תרומה של ממש להבנת תפקיד הכתיבה והקריאה (מטא-קוגניציה) לצד תרגול משמעותי של מיומנויות המובילות בסופו של דבר לכתיבה ולקריאה מוסכמת. העיסוק האינטנסיבי המוקדם בכתיבה פונקציונלית עשוי לתרום לכך שהילדים יהפכו לקוראים ולכותבים מיומנים ומתוחכמים כילדים בוגרים יותר, כנערות ונערים וכמבוגרים.

לפוסט הזה יש 3 תגובות

 1. אשר וינשטיין

  אכן כמוצג בהרחבה בפוסט מכונן זה, אנו נדרשים לעודד את ילדי הגיל הרך "להתעניין" ולהתנסות בראשית הכתיבה והקריאה הפונקציונלית, ע"י יצירת סביבה תומכת וגירוי הסקרנות ו"האומץ" להתנסות בחוויה מרתקת זו עבורם אישית, בגישת תמיכה מרבית וכמעט ללא ביקורת, על אי הצלחות ראשוניות.
  כל זאת במספר רב של "טכניקות" לימודיות משלימות ובעיקר תוך שילוב אותיות, מילים ושרבוטי ציורים בראשית דרכם זו.
  אישית, יזמתי ואני מפעיל מזה מספר שנים, התנסות רלוונטית מעניינת בנושא זה, הפעילות המצליחה להלהיב את רוב הילדים המשתתפים באירועים אלה, החל מגילאי הגן, וזאת עם ספרי "מחנכים את המפלצת" ("אוריון" 2018, עריכה ואיורים: נורית יובל), ספר המתמקד בסוגיית מיגור "מפלצת" הביוש והחרמות ("השיימינג") של ילדים כלפי חבריהם, תוך שילוב חוויתי; הכולל בשלב הראשון את הקראת הספר לילדים, ע"י הגננות והמורות בכיתות א', ב', כאשר בשלב השני בהמשך המפגש צופים הילדים בהקרנת המחזה של עלילת הספר (במשך כ 15 דק' ב"יוטיוב"), ספרי שהולחן, הומחז ובוים ע"י חברתי לדרך; המלחינה והמנצחת המוכשרת אלה גליבוב, בביצוע ילדי "להקת ענבלים" מקונסרבטוריון גבעתיים, כאשר בשלב המסכם מתבקש כל ילד/ה לכתוב מכתב אישי "למפלצת" ו/או לצייר לה ציור המבטא את הרגשתו / הרגשתה בנושא, מכתבים וציורים המוכנסים למעטפות אישיות מעוטרות וחתומות על ידם, אשר נמסרים לי אישית במהלך מפגש הסיכום שלנו, מכתבים שאני מבטיח למסור אישית לאותה "מפלצת".
  כאשר במשך התקופה הצטברו ברשותי עשרות מכתבים וציורים מרגשים ומלאי דמיון יצירתי, אשר אף "מפלצת" לא יכולה להתעלם מהם.
  בברכה, אשר וינשטיין, משורר עברי ויזם חברתי

 2. אסתר

  תודה על הפוסט המושלם!
  הבת שלי בת 4.5 כותבת את השם שלה תמר
  את האות ת הפוך המ' מצוינת והאות ר הפוכה

  אשמח להבין מדוע? ואיך עלי לעזור לה?
  תודה רבה

  1. clodieta

   אלו טעויות התפתחותיות. בעיניי הדבר הנכון לעשות הוא בגיל הזה לכתוב נכון ולא לתקן. היפוך כיוון היא תופעה התפתחותית.

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.