הכלה ופרדוקס החינוך המיוחד בחינוך לגיל הרך ובהכשרת הגננות והמורים

אני כותבת את הפוסט בעקבות התרשמות רבת שנים שבתחום החינוך בכלל, ובחינוך לגיל הרך בפרט, אנו עדים לפרדוקס בכל הקשור להתייחסות השדה והממסד החינוכי לחינוך מיוחד. מצד אחד מתקיימת כבר…

יש תגובה אחת