בריונות חברתית, בריונות דיגיטלית כמגפה מודרנית
Image by Hatice EROL from Pixabay

בריונות חברתית, בריונות דיגיטלית כמגפה מודרנית

בפוסט ה אציג את התיזה שבריונות דיגיטאלית היא סוג של מגפה חברתית-טכנולוגית. זאת ועוד אטען שלא נעשה די למיגורה. אסיים בהצגת צעדים שרצוי וניתן לנקוט כדי להפחית את ממדי התופעה.…

יש תגובה אחת

טיפוח גישה אנושית וכשירות חברתית במפגשים פנים -אל -פנים, בהוראה ובהכשרת מורים- (גם) כדי למנוע בריונות ברשת

מטרת פוסט זה להציע שה"פתרון" או לפחות אחד הפתרונות לנזקים הרגשיים והחברתיים שגורמים ילדים ונערים (וגם אנשים בוגרים) לעמיתיהם באמצעות התקשורת האלימה ברשתות החברתיות טמון בעבודה שיטתית של טיפוח כישורים…

יש תגובה אחת

למנוע ולהפחית את הנזקים של הבריונות הדיגיטלית

פוסט זה הוא המשך של הפוסט הקודם שהתמקד בתוקפנות חברתית. אחד מביטוייה האכזריים ביותר של התוקפנות החברתית היא תוקפנות או בריונות חברתית מופצת ברשות חברתיות באינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד.…

יש 5 תגובות