ניהול גורמי חוסן וסיכון כחלק מטיפוח חוסן – גם באמצעות קריאה חוזרת

פוסט זה מתמקד בסוגית טיפוח החוסן, וסוקר מחקרים המדגישים את חשיבות ההתייחסות המשולבת לגורמי סיכון ולגורמי חוסן. הטענה של חלק מהחוקרים היא שבמהלך השנים, הטיפול בגורמי סיכון הוזנח. אני עושה…

יש 3 תגובות