הוראה בחינוך המיוחד ובגיל הרך כמקצוע חיוני-קשה לביצוע-בעקבות תגובות העוקבים

מצאתי לנכון לפרסם בפוסט זה מספר תגובות של עוקבות ועוקבים על הפוסט שבו טענתי שחשוב שהממסד ועוסקות והעוסקים בבחינוך מיוחד ובחינוך לגיל הרך יראו במטפלות, גננות והמורים בחינוך המיוחד והחינוך…

יש 8 תגובות

על מקצוע ההוראה בחינוך המיוחד ובחינוך לגיל הרך, כמקצוע חיוני

המשבר בישראל שנגזר ממשבר התפשטות וירוס הקורונה ברחבי העולם מחייב אותנו לחשוב על היבטים שונים של חיינו ולהגדיר את הזהות שלנו. אחת הזהויות המרכזיות של גננות ומורים היא הזהות הפרופסיונאלית.…

יש 7 תגובות