בחירות וחינוך לבחירה-איך נבחר "נכון" ונחנך את ילדינו לבחור "נכון"?

פוסט זה מפורסם שוב יום לפני הבחירות לכנסת ה-24 אשר יתקיימו ב-23.3.2021. מתלווים לבחירות לכנסת הפעם רגשות קשים אחרי כמעט שנתיים של שיתוק עקב שלוש מערכות בחירות קודמות שבהן לא…

אין תגובות

בחירות וחינוך לבחירה-איך נבחר ונחנך את ילדינו לבחור "נכון" ?

פוסט זה נכתב בסמוך לתאריך הבחירות לכנסת ה-23 אשר יתקיימו ב-2.3.2020. מתלווים לבחירות לכנסת הפעם רגשות קשים אחרי כמעט שנה של שיתוק עקב שתי מערכות בחירות קודמות שבהן לא הייתה…

יש תגובה אחת