outdoor learning-למידה בחצר הגן-סיכום ומצגת הרצאתה של מיכאלה שלזק

בפוסט זה אציג את סיכום הרצאתה של ד"ר מיכאלה כדורי-שלזק בנושא למידה בחצר הגן שניתנה במפגש זום ביום ג', 2.6.2020 בערב. למידה במרחב הפתוח, בכלל ובכלל זה בחצר הגן רצויה…

יש 4 תגובות