חשוב להעביר ישיבות מורים, אסיפות הורים, השתלמויות ואת הלימודים האקדמיים לזום- ויפה שעה אחת קודם!

הגל החמישי כבר כאן. לפנינו נתונים על "הכישרון" של האומיקרון להדביק ולהביא להתפשטות המגפה. זאת ועוד, אנו נוכחים שבעולם ההידבקות מצליחה להשבית שירותים שונים בשל ריבוי האנשים המאומתים והנמצאים בבידוד.…

אין תגובות