למה חשוב ואפשרי לנהל פרויקט חקר בגן הילדים?

בפוסט זה אני מבקשת לעודד גננות להיערך לניהול פרויקטים של חקר עם קבוצות ילדים בשאלות, סוגיות שהילדים עצמם מעלים. אני גם מבקשת להבחין בין ניהול פרויקט של חקר לבין שתי…

אין תגובות

האם הנוף זז? ואיפה האימא?- בעקבות שאלות ושיח של ילדי גן

בפוסט זה אני מבקשת להציג עדויות ללמידה משמעותית אצל ילדים בעקבות השתתפותם בפעילויות שבהן ניתן מקום נרחב לשאלותיהם ולהתייחסיותיהם. אזכיר שכדי להביא ללמידה משמעותית לא די במתן מענה לשאלות החקר…

יש 2 תגובות