לעודד דבקות במטרות ארוכות טווח (grit) ואמונה בכושר של עצמך ושל אחרים להשתנות (growth mindset)

מהפרספקטיבה של הורים, גננות ומורים תמיד נשאלת השאלה אילו כישורים עלינו לטפח בקרב הילדים כבר מהגיל הרך, על מנת לאפשר להם התפתחות טובה והשתלבות טובה בחברה בעתיד שאף פעם איננו…

יש 3 תגובות